• sk archiv th 2011Jedinečný pôvab minulosti
 • Reklamácia v hoteli ako súčasť starostlivosti o hosťa
 • Destinačný manažment na Slovensku
 • Trendy v profesionálnej starostlivosti o bielizeň
 • Keď čokoláda tečie na litre
 • V službách samotného kráľa
 • Zorientujte sa na hotelovom trhu
 • Hľadanie rizikových miest
 • Krása a účelnosť v hotelovom interiéri
 • Čistý vzduch aj v kuchyni
 • Slovenskí hotelieri a reklamácie
 • Elegantné a funkčné pracovné oblečenie
 • Varenie - pre zdravie, krásu a nevšedný gurmánsky zážitok
 • Kontinent vína, história a súčasnosť
 • Vinársky skvost
 • Aperitív či digestív
 • Záruka výnimočnosti
 • Menu s pridanou hodnotou
 • Jedlo ako súčasť životného štýlu
 • Slamové víno
 • Winterovci navštívili Piešťany
 • Mám rád všetky ihriská na Slovensku
 • Pozitíva a negatíva domáceho cestovného ruchu
 • Sanita per aquas - zdravie prostredníctvom vody
 • Naše kúpeľníctvo je na medzinárodnej úrovni
 • Štruktúra trhu HORECA
 • Obsluha šitá namieru
 • So zmyslom pre dizajn
 • Špičkové zázemie pre biznis i oddych
 • Prajeme vám štýlový pobyt…
 • 61 izieb, 21 umelcov, 1000 nápadov