• toph hotelierstvo 2007Architektúra a dizajn kúpeľov a wellness centier
 • Hotel - reťaz služieb a súbor zážitkov
 • Zvuk, obraz, dáta, bezpečnosť ...
 • AV technika - body pre hotel
 • Kúpele - centrá pozitívnych podnetov
 • Víno v hotelovej gastronómii
 • Personál - základ úspěchu pracovního týmu
 • Gastronómia je životný štýl
 • Palác pre gurmánov
 • Cestovný ruch a jeho perspektívy na Slovensku
 • Zahraničie informovať, domácich motivovať
 • Tam, kde sa hosť cíti dobre…
 • Manažérstvo kvality
 • Diétna strava - konkurenčná výhoda
 • Gastronómia ako zážitok
 • Recept na dobrý hotel
 • Kongresový CR na Slovensku
 • Hotelierstvo v EÚ a na Slovensku
 • Viacúčelové pokladničné systémy
 • Ako vám ustelú, tak budete spať...
 • Pre malých hostí
 • Sledovať, predvídať, poznať trendy
 • Svet fernetov
 • Pivo - iba nápoj?
 • Osvetľovacie a vetracie stropy - riešenia pre modernú kuchyňu
 • Interiér musí zostať ľudský