Vo štvrtok 5. decembra 2019 sa v historických priestoroch hotela Gino Park Palace v Orlovom konala konferencia. Medzinárodný projekt na tému Kultúrne a historické dedičstvo ako základný atribút národného povedomia sa oficiálne ukončil stretnutím partnerov a zaujímavými prednáškami na predmetnú tému.

sadada d538ada9ae5b352130a15a0870a31519 

 

Podujatie pripravila Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región. Prednášky sa niesli v duchu myšlienky turistický potenciál cestovného ruchu. Partnerskou organizáciou KOCR Trenčín región je Centrála cestovného ruchu východnej Moravy (CCRVM). Obidva subjekty sú hlavnými propagátormi myšlienky vzájomnej propagácie svojich regiónov, pretože sú síce na území dvoch štátov, ale majú rovnaké historické i kultúrne pozadie.

 

sadada 5eaae6eb8095d5332897bad2162edd65

 

Marketingový špecialista Zdeněk Urbanovský z CCRVM uviedol, že podstatou dva roky trvajúceho projektu medzi oboma krajmi bolo ucelenie produktu propagácie a využitia potenciálu cestovného ruchu: „Na území Východnej Moravy a Trenčianskeho kraja máme rozdielne, ale zároveň rovnaké pamiatky. Rozdielom je len ich lokalita. Téma, architektúra, autori, pôvod či kultúra je naopak rovnaká. Návštevník nemusí za krásou prírody či histórie cestovať ďaleko. Náučné chodníky, skalné previsy, kaštiele, parky, hrady, zámky a mnoho ďalších pokladov nájde u nás v Zlínskom kraji, alebo „za rohom“ v trenčianskom regióne.“

 

riaditeľka hotela gino

 

Výsledkom spolupráce bolo tiež vytvorenie turistického sprievodcu Sme si bližšie, ako myslíme. Úspešný projekt dva roky trvajúcich aktivít sa síce oficiálne skončil, ale vzájomná spolupráca Trenčianskeho regiónu i regiónu Východnej Moravy bude ďalej pokračovať. I samotný KOCR Trenčín región má pred sebou veľa plánov a nápadov. Novinkou je napríklad spustenie predaja elektronických lístkov priamo na stránke www.trencinregion.sk

Viac informácií: www.trencinregion.sk

 

sadada 5b4504c30c034dfed02827a68b7b1401