V tradičnom januárovom termíne sa v dňoch 21. až 24. konal už 26. ročník medzinárodnej výstavy Infotherma na výstavisku Černá louka v Ostrave. Vystavovatelia predstavili novinky, služby a námety, akou cestou by malo smerovať modrené a ekologické kúrenie .

 

50502918 524998811342208 2054625029131337728 n


V Českej republike sa jedná o najväčšiu špecializovanú výstavu tohto smeru, kde sú zastúpené mnohé európske a svetové značky s výrobkami a produktmi k tepelnej pohode v našich domovoch. Tento rok sa predstavilo 345 domácich i zahraničných vystavovateľov so svojimi novinkami, službami a námetmi, akým smerom by malo ísť moderné, ekonomicky dostupné a ekologické kúrenie malých i stredných objektov. Vystavovatelia poukázali na technický pokrok v oblasti kúrenia a úsporách energií.

 

  Fotka Tophoreca.sk Tophoreca.cz.

 

Zaujímavosťou výstavy bola vstupná expozícia ,,Dom plný energie“, kde boli ukážky stavebných materiálov, možné alternatívy kúrenia, vetrania, klimatizácie, TZB inštalácií, výroby elektrickej energie, jej skladovanie a iné zaujímavosti.

 

DSC00032


Súčasťou výstavy bola internetová hlasovania súťaž ,,TOP výrobky vystavovateľov Infothermy 2019“, kde mohli vystavovatelia prezentovať svoje najnovšie a najúspešnejší produkty.  

Výsledky súťaže:
1. miesto – Regulátor NIBE kombinácia tepelného čerpadla NIBE s fotovoltaikou pomocou EME 20, Družstevné závody Dražice-Strojírna s.r.o. , Divízia NIBE ENERGY SYSTÉMS CZ
2. miesto - Klimatizačná jednotka, SAMSUNG Wind-Free TM Ultra series, Heating&Cooling group s.r.o.
3. miesto – Ekologický splyňovací kotol na drevo H4EKO-D, OPOP s.r.o
Kotol na štiepku, pelety a truhlárský odpad T4e, S WHG s.r.o
Liatinový splyňovací kotol na drevo HERCULES U68, VIADRUS a.s.

 

DSC00025

 

Vybrané exponáty boli vystavené vo vstupnom areáli a boli súčasťou vstupnej expozície moderného domu. Medzi ďalšie súťaže patrila súťaž ,,Najlepší SMART produkt – technológie, inovácie, projekt“ a ,,Realizácie roku 2018 tieniacej technike“. Dobrodružstvo s remeslom bola súťaž zameraná na odbornosť kúrenárskeho a inštalatérskeho remesla – v stánku Cechu kúrenárov a inštalatérov ČR v pavilóne NA1. Svoje miesto si našla i problematika decentralizácie výroby energií, umiestňovanie fotovoltaických panelov na strechy domov, možnosti skladovania prebytočnej energie, elektromobilita a spolupráca s centrálnymi výrobcami a distribútormi energií.

 

Fotka Tophoreca.sk Tophoreca.cz.


Návštevníci ocenili informácie, ktoré mohli získať na jednotlivých expozíciách, prednáškach, konferenciách a besedách. Program obsahoval aktuálne témy z oblasti kúrenia, využívania obnoviteľných zdrojov či úspor energií. Počas výstavy sa diskutovalo na rôzne zaujímavé témy ,,Novinky v dotačných tituloch a smernice o energetických náročnostiach budov“ , ,,Chytrý dom, môj hrad II. – novinky z oblasti úspor, bezpečia a pohodlia v inteligentných budovách a mestách“ , ,,Slnko v dome. Ako v domácnosti využiť a uskladniť energiu zo slnka, energia slnečného žiarenia v domácnostiach. Ako to je v byte? Nabije slnko elektromobil? Slúži batéria ako zálohová pri výpadku elektriny? Ako uskladniť slnečnú energiu?“. Streda patrila téme ,,Možnosti podpory projektov efektívneho nakladania s energiami z Operačného programu Podnikanie a inovácie pre konkurencie schopnosť“. V posledný deň sa diskutovalo na tému ,,Energetická sebestačnosť pre domácnosti“.

Počas výstavy sa konali i prednášky na rôzne témy v pavilóne A1.

 

Text a foto: Lenka Drgoncová