Hotelové a reštauračné systémy

hotelový systém
Ulica: Sládkovičova 33
Mesto: Svit
PSČ: 059 21
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: +421 52 3210400
hotelové a reštauračné systémy
Ulica: Plynárenská 7/C
Mesto: Bratislava
PSČ: 821 09
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: +421 2 206 77 111
hotelové a reštauračné systémy
Ulica: Jesenná 2695/26
Mesto: Prešov
PSČ: 080 01
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: +421 51 74 64 111
Poradenství a certifikace v oblasti gastronomie a výroby potravin. Zavádění postupů správné výrobní praxe a systémů HACCP.
Ulica: Vranská 620/18
Mesto: Praha 4 - Kamýk
PSČ: 142 00
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: +420 261 220 532
hotelový systém
Ulica: U Továren 770/1b
Mesto: Praha 10
PSČ: 102 00
Štát: Česká republika
Telefón spoločnosti: +420 284 811 213
Powered by SobiPro